Skip links

Đặt trước bộ thẻ nhạc “300 Bài hát thiếu nhi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung!

Đặt Ngay
ĐIỂM NHẤN
"300 bài hát thiếu nhi" tái hiện các sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, có hiệu ứng chuyển động dễ thương giúp bé vừa giải trí, vừa tập hát!

AR: Vừa nghe nhạc, vừa xem hình động và tập hát!

Có số thứ tự và hệ màu, giúp bé cùng tổ chức các trò chơi tập thể sáng tạo!

Gồm các thẻ hiếm (R), siêu hiếu (SR), cực hiếm (SSR) và 1 thẻ Gold cực kỳ hiếm (UR)!

Bé có thể trao đổi các thẻ bị trùng cho bạn bè, để hoàn tất đủ bộ sưu tập 26 loại thẻ.

Sẽ tiếp tục phát hành nhiều thẻ mới để hoàn thành thư viện 300 bài!

Đặt Ngay